General

Profile

Home

Welcome to the Warhorse Studios bug tracking system.

We are sorry, but there are several known major issues, we will not fix back in the alpha and beta releases. We have to focus on full game release. Of course, if You have problems to install or start up the game, we will try to help You.

If you want to report a bug for Kingdom Come: Deliverance, just choose it as the selected PROJECT in the top menu. You can look for already reported bugs at ISSUE or report a new one at NEW ISSUE

Please fill in:

SUBJECT: This is for a short name or description of the bug.
DESCRIPTION: Here you can fill in more details about what happened, what you were doing or other important points about the bug.
FILES: Here you should upload a screenshot of the bug, a game-log or a DxDiag-file.

Click the CREATE button to upload your message about the bug.

Thank you

Remark: the most frequently reported issue is, there is broken save & load system. The whole world can be terribly broken after load. If it happens, try to delete whole directory user_game or user_kingdomcome under game root and start again from beginning.

Vítejte na stránkách Warhorse Studios bug tracking systému

Je nám líto, ale víme o několika závažných problémech, které ale už nebudeme opravovat v alfa a beta verzích. Musíme se soustředit na dokončení hry.
Samozřejmě, pokud máte problémy s instalací, nebo hra nejde spustit, napište nám a my se Vám pokusíme pomoci.

Pokud chcete nahlásit bug ve hře Kingdom Come: Deliverance, klikněte v menu na této stránce na PROJEKTY a zde vyberte hru. Můžete se podívat na již známé bugy (zde v češtině krypticky nazvané jako ÚKOLY) nebo nahlásit nový, na záložce NOVÝ ÚKOL.

Prosíme vyplňte:
PŘEDMĚT: Krátký popisný název bugu
POPIS: Sem můžete napsat podrobněji, co se vám stalo, co jste zrovna dělali nebo jiné důležité informace o bugu.
SOUBORY: Zde se dají ke zprávě připojit screenshoty, logy ze hry nebo DxDiag výpis.

Poté zprávu o chybě odešlete kliknutím na tlačítko VYTVOŘIT.

Děkujeme

Poznámka: Nejčastěji hlášené problémy se týkají save & load systému. Celý svět se může rozbít (a dost často se rozbije) tím, že si načtete save. Pokud se to stane, zkuste smazat adresář user_game nebo user_kingdomcome v adresáři hry a začít znovu od začátku.